Turistika so psom, prevažne v slovenských horách

  • na Havranej skale
    Priemer: 5 (12 hlasov)
    Slovenský raj
    04.01.2020