Turistika so psom, prevažne v slovenských horách

  • Skalisko z Úhornianskeho sedla (Volovské vrchy)
    Priemer: 2 (1 hlas)
    Volovské vrchy
    26.05.2007