Turistika so psom, prevažne v slovenských horách

  • na Rankovských skalách
    Priemer: 5 (6 hlasov)
    Slanské vrchy
    29.12.2019