Boty

, Čergov
Priemer: 5 (2 hlasov)
, Volovské vrchy
Priemer: 4 (2 hlasov)