Vilo

, Čierna hora
Priemer: 5 (2 hlasov)
, Slovenský raj
Priemer: 4.3 (4 hlasov)